Ämnen
Priser och konsumtion

Internationell prisjämförelse

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över internationell prisjämförelse är en statistik över EU- och EFTA-ländernas prisnivå och bruttonationalprodukten (BNP) korrigerad med prisnivån. Statistiken producerar värdeförhållanden mellan valutorna, dvs. köpkraftspariteter. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

EFTA-länderna Schweiz, Norge och Island var de dyraste länderna i jämförelsen. Av EU-medlemsländerna var Luxemburg det dyraste och Rumänien det förmånligaste. Prisnivån i Finland var 13 procent högre än i EU i genomsnitt. Uppgifterna baserar sig på en jämförelse av prisnivån som koordineras av EU:s statistikbyrå Eurostat. Priserna i jämförelsen är medelpriser för år 2021. Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.Läs mer

meddelande | Internationell prisjämförelse 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Kananoja
överaktuarie
029 551 3567
Internationella jämförelseuppgifter
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna