Ämnen
Priser och konsumtion

Internationell prisjämförelse

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över internationell prisjämförelse är en statistik över EU- och EFTA-ländernas prisnivå och bruttonationalprodukten (BNP) korrigerad med prisnivån. Statistiken producerar värdeförhållanden mellan valutorna, dvs. köpkraftspariteter. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Totalprisnivåindex för privat konsumtion (EU=100) i Finland

126EU=100
2022
Internationell prisjämförelse
Uppdaterad: 2023-06-21

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100) årvis

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Kananoja
överaktuarie
029 551 3567
Internationella jämförelseuppgifter
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna