Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Finlands officiella statistik (FOS)
Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga utvecklingen av priserna för fastighetsunderhåll i hela landet för olika kostnadsposter inom fastighetsskötseln. Uppgifterna samlas in från olika datakällor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 8,8 procent under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period år 2021. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100.

Läs mer

meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna