Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Finlands officiella statistik (FOS)
Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga utvecklingen av priserna för fastighetsunderhåll i hela landet för olika kostnadsposter inom fastighetsskötseln. Uppgifterna samlas in från olika datakällor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 4:e kvartalet
meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna