Finlands officiella statistik

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaderna för fastighetsunderhåll var på samma nivå som året innan
19.3.2021
Kostnaderna för fastighetsunderhåll var på samma nivå under sista kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period år 2019. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100.

Beskrivning: Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen av fastighetsunderhåll på hela landets nivå för olika kostnadsposter av fastighetsskötsel, till vilka hör förvaltning, användning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering, skadeförsäkringar och underhållsreparationer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: byggnader, fastigheter, fastighetsskötsel, index, kostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll har reviderats
19.6.2018
Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byttes till 2015=100, när uppgifterna för det första kvartalet år 2018 publicerades 19.6.2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/index_sv.html