Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Jordbyggnadskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Jordbyggnadskostnadsindexet beskriver förändringarna i de kostnader som uppkommer för företagare i mark- och anläggningsbranschen vid förvärv och användning av insatser. Av jordbyggnadskostnadsindexet produceras poängtal per delindex och insatsgrupp. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 16,0 procent från maj 2021 till maj 2022. Årsförändringen av kostnaderna varierade efter delindex från 34,7 procent för beläggningar till 9,9 procent för bergkonstruktioner.

Läs mer

meddelande | Jordbyggnadskostnadsindex 2022, maj

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Liina Arhosalo
överaktuarie
029 551 3612

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna