Ämnen
Samhällsekonomi

Betalningsbalans och utlandsställning

Finlands officiella statistik (FOS)
Betalningsbalansen beskriver samhällsekonomins externa balans både ur real- och finansekonomins synvinkel. Utlandsställningen beskriver stocken av utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs månatligen och kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2024, februari
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2023, 4:e kvartalet
databasoffentliggörande | Betalningsbalans och utlandsställning 2024, januari, revidering av uppgifter
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2024, januari
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2023, december
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2023, november

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Inkomster och utgifter för varor och tjänster efter land 2006Q1-2023Q4

Utlänsk bruttoskuld, 2006Q1-2023Q4

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Bytesbalans och kapitalbalans, 2006Q1-2023Q4

Kapitalbalans och nettoställning mot utlandet, 2006Q1-2023Q4

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Hietanen
överaktuarie
029 551 3984
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna