Finlands officiella statistik

Betalningsbalans och utlandsställning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bytesbalansen visade ett överskott under fjärde kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
20.3.2020
Bytesbalansen visade ett överskott under fjärde kvartalet 2019. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Exporten av tjänster ökade alltjämt kraftigt, men tjänstebalansen visade åter ett underskott. Kontot för primära inkomster visade fortsättningsvis ett överskott. Nettoställningen mot utlandet förstärktes. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Nästa offentliggörande:
14.4.2020

Beskrivning: Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden. Betalningsbalansen omfattar alla transaktioner som görs mellan ekonomiska enheter i en ekonomi (hemort i landet) och ekonomiska enheter i ett annat land (hemort utomlands). Utlandsställningen beskriver stocken av utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Framställningen av statistiken grundar sig på Internationella valutafondens rekommendation BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsbalans, bytesbalans, handelsbalans, varor, tjänster, primära inkomster, sekundära inkomster, kapitaltransfereringar, kapitalbalans, finansiell balans, direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, portföljinvesteringar, värdepapper, handelskrediter, lån, inlåning, finansiella derivat, valutareserv, utlandsställning, globalisering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning flyttas fram
14.9.2018
Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning 2018 flyttas fram.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/index_sv.html