Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk

Lagts ned:
Inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruk omfattar uppgifter om antalet gårdsbruksenheter och gårdsbruksenheternas åker- och skogsarealer, gårdsbruksidkarnas skattepliktiga inkomster, tillgångar, skulder och betalda skatter. Huvudsaklig uppgiftskälla är personskattematerialet. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter område och lägenhetsstorleksklass. Utvecklingen beskrivs också som en tidsserie.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna