Ämnen
Utbildning och forskning

Studerande och examina

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över studerande och examina innehåller uppgifter om elever på förskolenivå och grundnivå samt om studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå. Uppgifterna fås huvudsakligen ur informationsresursen KOSKI och datalagret VIRTA. Uppgifter offentliggörs flera gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 107 000 år 2021. Antalet nya studerande inom gymnasieutbildning uppgick till nästan 37 000. Antalet studerande var nästan oförändrat jämfört med året innan. Totalt avlades 29 809 studentexamina. Detta var 439 fler än året innan.

Läs mer

meddelande | Studerande och examina 2021, gymnasieutbildning
meddelande | Studerande och examina 2021, yrkesutbildning
meddelande | Studerande och examina 2021, universitetsutbildning
meddelande | Studerande och examina 2021, yrkeshögskoleutbildning

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Hiltunen
överaktuarie
029 551 3314
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna