Ämnen
Utbildning och forskning

Studiernas gång

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över studiernas gång beskriver avläggande av examen inom målsatt tid bland studerande som deltar i utbildning efter grundskolenivån. Uppgifterna produceras genom sammanslagning av flera registermaterial och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avtog genomströmningen inom utbildning på andra stadiet år 2020. Yrkesutbildning genomfördes på tre och ett halvt år av 60 procent och gymnasieutbildning av 79 procent av dem som påbörjat utbildningen. Genomströmningen inom målsatt tid var i fråga om …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna