Ämnen
Företag

Omsättning inom servicebranschen

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningsindexet för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen bland företag inom servicebranscherna. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie

+0,7%
Februari 2024
Omsättning inom servicebranschen
Uppdaterad: 2024-04-08

Publikationer

meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2024, februari
meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2024, januari
meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2023, december
meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2023, december, preliminär
meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2023, november
meddelande | Omsättning inom servicebranschen 2023, november, preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Omsättning och volym av huvudnäringsgrenar inom service branschen, trend serier, 2010M01-2024M02*

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna