Ämnen
Utbildning och forskning

För- och grundskoleundervisning

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Grundskolestatistiken omfattar skolspecifika uppgifter om antalet studerande i grundskolor, specialskolor på grundskolenivå samt skolor på grund- och gymnasienivå. Uppgifterna om innevarande höst beskriver situationen den 20 september och uppgifterna om studerande som fått avgångsbetyg föregående läsår. I samband med datainsamlingen samlas uppgifter in om specialundervisning och ämnesval i grundskolorna (se Specialundervisning och Ämnesval).

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen fanns det 564 100 elever i grundskolan år 2019. Antalet elever i grundskolan ökade med 0,6 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna