Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Statistik över grundläggande utkomststöd

Finlands officiella statistik (FOS)
I Statistik över grundläggande utkomststöd presenteras uppgifter om stödtagarnas åldersstruktur och hushållstyp, stödets eurobelopp samt antalet stödtagare efter månad under kalenderåret. De regionala indelningarna är Fasta Finland, landskap och kommuner.

Producent:

Folkpensionsanstalten