Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet

Lagts ned:
Nyckeltalen för kreditinstituten beskriver bl.a. effektivitet, specialiseringsgrad och lönsamhet. Nyckeltalen är i huvudsak jämförelsetal som har beräknats i relation till valda poster i balans- eller resultaträkningen. Nyckeltalen anges för alla inhemska kreditinstitutsgrupperingar. Nyckeltalen har tidigare ingått i översikter i publikationer och i bildmaterial som beskriver finansieringsverksamheten. En separat, enhetlig nyckeltalsserie produceras nu för första gången hösten 2004.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna