Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kreditinstitutens bokslut .

Statistikcentralen har år 2006 upphört att producera den separata statistiken Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet (30.8.2006)
Uppgifter om kreditinstitutens nyckeltal publiceras i fortsättningen som en del av kreditinstitutens bokslutsuppgifter för hela året på adressen http://tilastokeskus.fi/til/llai/index_sv.html.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rltp/index_sv.html