Ämnen
Transport och turismKultur, massmedier och tidsanvändning

Finländarnas resor

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över finländarnas resor beskriver resor och de personer som rest. Här ingår resor med övernattning i Finland och till utlandet, dagsresor till utlandet samt vart tredje år dagsresor i Finland. Uppgifterna samlas in med en urvalsundersökning och offentliggörs tre gånger om året och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen gjordes betydligt fler fritidsresor med övernattning till utlandet under januari–april 2022 än under motsvarande period året innan, då så gott som inga resor alls statistikfördes. Jämfört med nivån före pandemin var antalet fritidsresor till utlandet omkring hälften. Antalet fritidsresor med övernattning inom landet minskade något från januari–april 2021.

Läs mer

meddelande | Finländarnas resor 2022, vårperioden (januari-april), preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
12.05.2022

Resor med övernattningar (12qp)

Resor med övernattningar (12qp). Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2012201320142015201620172018201920202021
39 97039 04037 57038 06038 91039 49038 58038 72025 67031 180

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Laalo
överaktuarie
029 551 3496
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna