Finlands officiella statistik

Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den andra coronavåren fick finländarna att resa inrikes under januari-april 2021
22.6.2021
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna nästan uteslutande i Finland under januari-april 2021. Antalet fritidsresor med övernattning i Finland ökade med drygt en tredjedel från året innan. Dessutom gjorde finländarna 7,5 miljoner dagsresor på fritiden i Finland. Fritidsresorna till utlandet minskade däremot med mer än 90 procent från motsvarande period året innan.

Beskrivning: Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare
23.7.2019
Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/index_sv.html