Ämnen
Befolkning och samhälle

Åtalade, dömda och straff

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över åtalade, dömda och straff innehåller uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal. Uppgifterna fås från Justitieministeriet och Rättsregistercentralen och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter utfärdade polisen 24 procent fler bötesförelägganden år 2020 för trafikbrott i enlighet med 23 kap. i strafflagen än året innan. Största delen av dessa gällde äventyrande av trafiksäkerheten. Antalet strafförelägganden utfärdade av åklagaren för trafikbrott ökad…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Laura Lipasti
överaktuarie
029 551 3041

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna