Ämnen
Företag

Industrins orderingång

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varor och tjänster som produceras på ett arbetsställe i Finland. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 0,4 procent mindre i april 2022 än året innan. Under januari–april ökade orderingången med 9,4 procent från året innan.

Läs mer

meddelande | Industrins orderingång 2022, april
meddelande | Industrins orderingång 2022, mars
meddelande | Industrins orderingång 2022, februari

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
10.06.2022

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL2008). Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2020M04-10,4
2020M05-28,1
2020M06-15,0
2020M07-28,6
2020M08-16,5
2020M09-10,8
2020M10-1,2
2020M119,7
2020M12-15,1
2021M01-6,5
2021M0218,3
2021M0323,0
2021M0442,6
2021M0545,4
2021M0639,0
2021M0747,0
2021M0845,2
2021M0936,7
2021M1013,9
2021M1138,5
2021M1219,2
2022M0127,0
2022M023,8
2022M0310,8
2022M04-0,4
10.06.2022

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008)

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna