Ämnen
Utbildning och forskning

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten beskriver den finansiering för forskning och utveckling som anvisats i statsbudgeten. Uppgifterna samlas in från budgetpropositionerna och med hjälp av blankettenkäter som skickas direkt från ministerierna och organisationerna. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 271,8 miljoner euro jämfört med 2021 års budget. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2022 är i sin helhet 2 488,5 miljoner euro i statsbudgeten. Den offentliga forskningsfinan…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pirkola
överaktuarie
029 551 3246

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna