Transitstatistik

Lagts ned:
Transitstatistiken beskriver varuflöden som överskrider Finlands östra gräns, i huvudsak varuflöden till Ryssland eller från Ryssland via Finland till andra länder. Statistiken följer särskilt upp de varuflöden via Finland som gäller utrikeshandeln i stater öster om Finland. Statistiken fokuserar på tre huvudtrafikformer, på sjö-, järnvägs- och vägtransporter. Statistikcentralen har sammanställt transitstatistik på uppdrag av Kommunikationsministeriet sedan år 1997.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna