Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av transitstatistik upphör vid Statistikcentralen (15.2.2006)
Produktionen av transitstatistik upphör vid Statistikcentralen. I fortsättningen lämnas uppgifterna om transittrafiken av Sjöfartsverket (sjötrafiken), VR (järnvägstrafiken) och tullen (vägtrafiken).

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Transitstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tran/index_sv.html