Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Finlands officiella statistik (FOS)
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket beskriver utvecklingen av de momsfria priserna på utrustning, tjänster och investeringar som används inom jordbruket. Uppgifterna samlas in genom datainsamling och genom att använda Statistikcentralens övriga material. Uppgifterna offentliggörs månadsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, juli
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, juni
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, 2:a kvartalet
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, maj

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
14.09.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), energi, gödningsmedel, djurfoder och investeringar

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), energi, gödningsmedel, djurfoder och investeringar. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2015M01ENERGI98,3
GÖDNINGSMEDEL104,3
DJURFODER98,7
INVESTERINGAR99,8
INPUT TOTALT 100,0
2015M02ENERGI105,1
GÖDNINGSMEDEL105,9
DJURFODER98,9
INVESTERINGAR99,8
INPUT TOTALT 100,9
2015M03ENERGI105,4
GÖDNINGSMEDEL107,3
DJURFODER99,4
INVESTERINGAR99,9
INPUT TOTALT 101,3
2015M04ENERGI104,9
GÖDNINGSMEDEL108,8
DJURFODER99,2
INVESTERINGAR100,0
INPUT TOTALT 101,4
2015M05ENERGI105,8
GÖDNINGSMEDEL103,4
DJURFODER99,4
INVESTERINGAR100,1
INPUT TOTALT 101,0
2015M06ENERGI104,5
GÖDNINGSMEDEL93,4
DJURFODER99,4
INVESTERINGAR100,0
INPUT TOTALT 99,8
2015M07ENERGI100,9
GÖDNINGSMEDEL93,1
DJURFODER99,8
INVESTERINGAR100,0
INPUT TOTALT 99,5
2015M08ENERGI96,7
GÖDNINGSMEDEL94,4
DJURFODER100,0
INVESTERINGAR100,0
INPUT TOTALT 99,2
2015M09ENERGI95,8
GÖDNINGSMEDEL95,6
DJURFODER101,3
INVESTERINGAR99,9
INPUT TOTALT 99,3
2015M10ENERGI96,0
GÖDNINGSMEDEL96,5
DJURFODER101,3
INVESTERINGAR100,2
INPUT TOTALT 99,3
2015M11ENERGI96,5
GÖDNINGSMEDEL97,8
DJURFODER101,3
INVESTERINGAR100,2
INPUT TOTALT 99,5
2015M12ENERGI90,0
GÖDNINGSMEDEL99,4
DJURFODER101,3
INVESTERINGAR100,1
INPUT TOTALT 98,9
2016M01ENERGI88,9
GÖDNINGSMEDEL100,5
DJURFODER100,8
INVESTERINGAR100,1
INPUT TOTALT 98,8
2016M02ENERGI88,0
GÖDNINGSMEDEL100,8
DJURFODER100,5
INVESTERINGAR100,2
INPUT TOTALT 98,7
2016M03ENERGI91,5
GÖDNINGSMEDEL100,4
DJURFODER99,1
INVESTERINGAR100,2
INPUT TOTALT 98,9
2016M04ENERGI90,1
GÖDNINGSMEDEL100,2
DJURFODER98,8
INVESTERINGAR100,3
INPUT TOTALT 98,8
2016M05ENERGI92,6
GÖDNINGSMEDEL94,0
DJURFODER97,2
INVESTERINGAR100,4
INPUT TOTALT 98,3
2016M06ENERGI95,3
GÖDNINGSMEDEL85,2
DJURFODER97,1
INVESTERINGAR100,4
INPUT TOTALT 97,7
2016M07ENERGI92,9
GÖDNINGSMEDEL73,3
DJURFODER97,1
INVESTERINGAR100,4
INPUT TOTALT 96,2
2016M08ENERGI91,8
GÖDNINGSMEDEL74,4
DJURFODER96,5
INVESTERINGAR100,4
INPUT TOTALT 96,0
2016M09ENERGI92,9
GÖDNINGSMEDEL74,4
DJURFODER94,9
INVESTERINGAR100,4
INPUT TOTALT 95,9
2016M10ENERGI97,7
GÖDNINGSMEDEL74,8
DJURFODER94,5
INVESTERINGAR100,8
INPUT TOTALT 96,3
2016M11ENERGI96,4
GÖDNINGSMEDEL75,9
DJURFODER94,7
INVESTERINGAR100,9
INPUT TOTALT 96,3
2016M12ENERGI101,1
GÖDNINGSMEDEL80,9
DJURFODER94,3
INVESTERINGAR100,8
INPUT TOTALT 97,3
2017M01ENERGI105,0
GÖDNINGSMEDEL86,1
DJURFODER94,8
INVESTERINGAR100,7
INPUT TOTALT 98,4
2017M02ENERGI105,1
GÖDNINGSMEDEL88,8
DJURFODER94,8
INVESTERINGAR100,7
INPUT TOTALT 98,7
2017M03ENERGI103,5
GÖDNINGSMEDEL92,4
DJURFODER95,6
INVESTERINGAR100,7
INPUT TOTALT 99,1
2017M04ENERGI103,9
GÖDNINGSMEDEL92,1
DJURFODER96,0
INVESTERINGAR101,4
INPUT TOTALT 99,5
2017M05ENERGI99,5
GÖDNINGSMEDEL92,1
DJURFODER97,5
INVESTERINGAR101,5
INPUT TOTALT 99,4
2017M06ENERGI97,5
GÖDNINGSMEDEL90,6
DJURFODER97,5
INVESTERINGAR101,4
INPUT TOTALT 99,0
2017M07ENERGI97,9
GÖDNINGSMEDEL79,1
DJURFODER97,7
INVESTERINGAR101,4
INPUT TOTALT 97,8
2017M08ENERGI99,1
GÖDNINGSMEDEL80,1
DJURFODER97,4
INVESTERINGAR101,0
INPUT TOTALT 97,9
2017M09ENERGI101,3
GÖDNINGSMEDEL81,4
DJURFODER97,4
INVESTERINGAR101,0
INPUT TOTALT 98,3
2017M10ENERGI103,3
GÖDNINGSMEDEL88,0
DJURFODER96,7
INVESTERINGAR101,8
INPUT TOTALT 99,3
2017M11ENERGI106,3
GÖDNINGSMEDEL89,8
DJURFODER96,9
INVESTERINGAR101,9
INPUT TOTALT 99,9
2017M12ENERGI106,1
GÖDNINGSMEDEL91,0
DJURFODER97,4
INVESTERINGAR101,9
INPUT TOTALT 100,1
2018M01ENERGI110,0
GÖDNINGSMEDEL91,1
DJURFODER98,7
INVESTERINGAR102,6
INPUT TOTALT 101,0
2018M02ENERGI107,4
GÖDNINGSMEDEL91,1
DJURFODER99,3
INVESTERINGAR102,9
INPUT TOTALT 100,9
2018M03ENERGI107,3
GÖDNINGSMEDEL91,1
DJURFODER100,6
INVESTERINGAR102,9
INPUT TOTALT 101,2
2018M04ENERGI110,0
GÖDNINGSMEDEL91,1
DJURFODER100,6
INVESTERINGAR103,2
INPUT TOTALT 101,7
2018M05ENERGI112,4
GÖDNINGSMEDEL88,5
DJURFODER100,9
INVESTERINGAR103,3
INPUT TOTALT 101,9
2018M06ENERGI112,7
GÖDNINGSMEDEL83,5
DJURFODER101,3
INVESTERINGAR103,6
INPUT TOTALT 101,6
2018M07ENERGI113,1
GÖDNINGSMEDEL82,7
DJURFODER101,4
INVESTERINGAR103,7
INPUT TOTALT 101,7
2018M08ENERGI113,8
GÖDNINGSMEDEL86,5
DJURFODER104,0
INVESTERINGAR103,7
INPUT TOTALT 102,6
2018M09ENERGI115,8
GÖDNINGSMEDEL89,1
DJURFODER106,1
INVESTERINGAR103,7
INPUT TOTALT 103,5
2018M10ENERGI121,4
GÖDNINGSMEDEL91,1
DJURFODER110,5
INVESTERINGAR104,3
INPUT TOTALT 105,3
2018M11ENERGI119,3
GÖDNINGSMEDEL93,8
DJURFODER110,3
INVESTERINGAR104,3
INPUT TOTALT 105,4
2018M12ENERGI113,0
GÖDNINGSMEDEL93,8
DJURFODER111,4
INVESTERINGAR104,3
INPUT TOTALT 104,9
2019M01ENERGI112,9
GÖDNINGSMEDEL93,9
DJURFODER111,7
INVESTERINGAR105,4
INPUT TOTALT 105,3
2019M02ENERGI116,0
GÖDNINGSMEDEL93,9
DJURFODER111,5
INVESTERINGAR105,5
INPUT TOTALT 105,6
2019M03ENERGI118,1
GÖDNINGSMEDEL93,9
DJURFODER110,2
INVESTERINGAR105,5
INPUT TOTALT 105,7
2019M04ENERGI118,5
GÖDNINGSMEDEL94,2
DJURFODER110,1
INVESTERINGAR105,7
INPUT TOTALT 106,0
2019M05ENERGI118,6
GÖDNINGSMEDEL92,8
DJURFODER109,8
INVESTERINGAR105,7
INPUT TOTALT 105,8
2019M06ENERGI113,6
GÖDNINGSMEDEL88,4
DJURFODER109,3
INVESTERINGAR105,8
INPUT TOTALT 104,8
2019M07ENERGI114,6
GÖDNINGSMEDEL88,6
DJURFODER108,9
INVESTERINGAR105,9
INPUT TOTALT 104,9
2019M08ENERGI113,2
GÖDNINGSMEDEL89,4
DJURFODER106,1
INVESTERINGAR106,0
INPUT TOTALT 104,4
2019M09ENERGI116,0
GÖDNINGSMEDEL90,4
DJURFODER103,5
INVESTERINGAR106,0
INPUT TOTALT 104,3
2019M10ENERGI117,2
GÖDNINGSMEDEL90,4
DJURFODER98,9
INVESTERINGAR106,3
INPUT TOTALT 103,4
2019M11ENERGI117,1
GÖDNINGSMEDEL90,4
DJURFODER99,1
INVESTERINGAR106,3
INPUT TOTALT 103,4
2019M12ENERGI117,2
GÖDNINGSMEDEL90,4
DJURFODER97,7
INVESTERINGAR106,4
INPUT TOTALT 103,2
2020M01ENERGI117,0
GÖDNINGSMEDEL90,7
DJURFODER97,8
INVESTERINGAR106,2
INPUT TOTALT 103,1
2020M02ENERGI112,0
GÖDNINGSMEDEL89,9
DJURFODER97,9
INVESTERINGAR106,1
INPUT TOTALT 102,4
2020M03ENERGI101,7
GÖDNINGSMEDEL88,1
DJURFODER98,4
INVESTERINGAR106,2
INPUT TOTALT 101,2
2020M04ENERGI94,1
GÖDNINGSMEDEL88,1
DJURFODER98,3
INVESTERINGAR106,7
INPUT TOTALT 100,6
2020M05ENERGI91,5
GÖDNINGSMEDEL86,9
DJURFODER99,4
INVESTERINGAR106,8
INPUT TOTALT 100,3
2020M06ENERGI97,1
GÖDNINGSMEDEL79,2
DJURFODER99,2
INVESTERINGAR106,8
INPUT TOTALT 100,2
2020M07ENERGI99,2
GÖDNINGSMEDEL79,1
DJURFODER99,3
INVESTERINGAR106,8
INPUT TOTALT 100,5
2020M08ENERGI100,0
GÖDNINGSMEDEL79,1
DJURFODER98,5
INVESTERINGAR106,8
INPUT TOTALT 100,5
2020M09ENERGI97,1
GÖDNINGSMEDEL80,1
DJURFODER98,5
INVESTERINGAR107,0
INPUT TOTALT 100,3
2020M10ENERGI97,7
GÖDNINGSMEDEL81,2
DJURFODER98,9
INVESTERINGAR107,7
INPUT TOTALT 100,7
2020M11ENERGI98,5
GÖDNINGSMEDEL81,5
DJURFODER99,0
INVESTERINGAR107,4
INPUT TOTALT 100,8
2020M12ENERGI102,2
GÖDNINGSMEDEL82,2
DJURFODER100,9
INVESTERINGAR107,4
INPUT TOTALT 101,6
2021M01ENERGI109,9
GÖDNINGSMEDEL86,6
DJURFODER102,5
INVESTERINGAR108,8
INPUT TOTALT 103,7
2021M02ENERGI113,8
GÖDNINGSMEDEL98,1
DJURFODER103,2
INVESTERINGAR109,0
INPUT TOTALT 105,5
2021M03ENERGI116,0
GÖDNINGSMEDEL98,7
DJURFODER105,8
INVESTERINGAR109,1
INPUT TOTALT 106,5
2021M04ENERGI112,1
GÖDNINGSMEDEL99,2
DJURFODER105,9
INVESTERINGAR109,6
INPUT TOTALT 106,5
2021M05ENERGI113,9
GÖDNINGSMEDEL99,2
DJURFODER108,1
INVESTERINGAR109,8
INPUT TOTALT 107,3
2021M06ENERGI116,5
GÖDNINGSMEDEL99,9
DJURFODER108,6
INVESTERINGAR110,3
INPUT TOTALT 108,0
2021M07ENERGI120,1
GÖDNINGSMEDEL108,9
DJURFODER109,1
INVESTERINGAR111,8
INPUT TOTALT 110,2
2021M08ENERGI119,2
GÖDNINGSMEDEL111,0
DJURFODER111,0
INVESTERINGAR112,8
INPUT TOTALT 111,0
2021M09ENERGI122,3
GÖDNINGSMEDEL115,7
DJURFODER112,7
INVESTERINGAR113,7
INPUT TOTALT 112,5
2021M10ENERGI130,1
GÖDNINGSMEDEL167,6
DJURFODER118,1
INVESTERINGAR115,7
INPUT TOTALT 121,2
2021M11ENERGI132,4
GÖDNINGSMEDEL174,9
DJURFODER120,1
INVESTERINGAR115,9
INPUT TOTALT 122,8
2021M12ENERGI134,2
GÖDNINGSMEDEL174,9
DJURFODER126,2
INVESTERINGAR116,1
INPUT TOTALT 124,2
2022M01ENERGI141,8
GÖDNINGSMEDEL177,4
DJURFODER131,0
INVESTERINGAR117,6
INPUT TOTALT 126,9
2022M02ENERGI144,4
GÖDNINGSMEDEL177,4
DJURFODER131,2
INVESTERINGAR118,3
INPUT TOTALT 127,5
2022M03ENERGI176,1
GÖDNINGSMEDEL202,1
DJURFODER141,1
INVESTERINGAR118,4
INPUT TOTALT 135,7
2022M04ENERGI163,5
GÖDNINGSMEDEL213,6
DJURFODER145,5
INVESTERINGAR120,8
INPUT TOTALT 137,6
2022M05ENERGI172,6
GÖDNINGSMEDEL234,0
DJURFODER158,8
INVESTERINGAR120,9
INPUT TOTALT 143,3
2022M06ENERGI189,1
GÖDNINGSMEDEL205,8
DJURFODER161,0
INVESTERINGAR121,6
INPUT TOTALT 142,9
2022M07ENERGI182,3
GÖDNINGSMEDEL201,0
DJURFODER161,2
INVESTERINGAR124,9
INPUT TOTALT 143,1

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
14.09.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, månads uppgifter

IndextalMånadsförändring %Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)150,6-0,737,5
201000 Utsäde och sättplantor117,10,019,2
202000 Energi, smörjmedel182,3-3,651,8
202100 Electricitet147,85,917,6
202200 Bränsle för uppvärmning204,6-8,675,9
202300 Motorbränsle205,2-6,672,9
203000 Gödnings- och jordförbättringsmedel201,0-2,384,5
203100 Enkla gödningsmedel221,2-3,094,5
203200 Sammansatta gödningsmedel202,9-2,387,1
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL109,63,09,1
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER105,9-0,10,3
206000 DJURFODER161,20,147,7
206100 Oblandat foder266,1-5,2125,5
206200 Foderblandningar155,60,643,3
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING112,12,010,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER136,20,110,1
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER118,11,19,9
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2)124,92,811,7
211000 MATERIAL127,34,512,4
211200 TRANSPORTMATERIEL129,75,711,9
212000 BYGGNADER121,60,110,4
219000 ANDRA120,41,612,7
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)143,10,129,9
15.08.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, kvartalsuppgifter

15.02.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, årsuppgifter

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna