Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Finlands officiella statistik (FOS)
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket beskriver utvecklingen av de momsfria priserna på utrustning, tjänster och investeringar som används inom jordbruket. Uppgifterna samlas in genom datainsamling och genom att använda Statistikcentralens övriga material. Uppgifterna offentliggörs månadsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, 3:e kvartalet
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, september
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, augusti
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, juli
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, 2:a kvartalet
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2023, juni

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
06.11.2023

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), 2015M01-2023M09

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M082020M092020M102020M112020M122021M012021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M022022M032022M042022M052022M062022M072022M082022M092022M102022M112022M122023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M09
Varor och tjänster för löpande förbrukning (Input 1)100,0101,4101,8102,0101,399,799,398,899,198,999,298,498,398,198,398,297,496,694,494,294,194,494,495,997,497,998,498,798,598,096,396,697,198,299,199,4100,4100,1100,5101,1101,3100,8100,8102,2103,4105,8105,9105,1105,3105,7105,8106,1105,9104,3104,5103,7103,7102,2102,2101,8101,8100,999,198,197,797,497,997,897,597,898,099,2101,6104,1105,4105,2106,3107,0109,5110,3112,1123,5125,6127,5130,7131,3142,8144,5152,5151,7150,6150,9157,3161,9161,5159,2150,0142,1140,0137,9132,8131,5130,3132,1132,1
Investeringar (Input 2)99,899,899,9100,0100,1100,0100,0100,099,9100,2100,2100,1100,1100,2100,2100,3100,4100,4100,4100,4100,4100,8100,9100,8100,7100,7100,7101,4101,5101,4101,4101,0101,0101,8101,9101,9102,6102,9102,9103,2103,3103,6103,7103,7103,7104,3104,3104,3105,4105,5105,5105,7105,7105,8105,9106,0106,0106,3106,3106,4106,2106,1106,2106,7106,8106,8106,8106,8107,0107,7107,4107,4108,8109,0109,1109,6109,8110,3111,8112,8113,7115,7115,9116,1117,6118,3118,4120,8120,9121,6124,9125,2125,2127,3127,3127,4129,5130,8131,1130,4130,8130,7132,3132,4132,6
Input totalt (Input 1 + Input 2)100,0100,9101,3101,4101,099,899,599,299,399,399,598,998,898,798,998,898,397,796,296,095,996,396,397,398,498,799,199,599,499,097,897,998,399,399,9100,1101,0100,9101,2101,7101,9101,6101,7102,6103,5105,3105,4104,9105,3105,6105,7106,0105,8104,8104,9104,4104,3103,4103,4103,2103,1102,4101,2100,6100,3100,2100,5100,5100,3100,7100,8101,6103,7105,5106,5106,5107,3108,0110,2111,0112,5121,2122,8124,2126,9127,5135,7137,6143,3142,9143,1143,4148,0151,8151,5149,9144,0138,8137,4135,7132,2131,3130,9132,2132,2
06.11.2023

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100) energi, gödningsmedel, foder och investeringar 2015M01-2023M09

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
06.11.2023

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), månadförändring och årsförändring 2023M09-2023M09

IndextalMånadsförändring %Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)132,10,0-16,1
201000 Utsäde och sättplantor115,4-1,9-1,5
202000 Energi, smörjmedel168,31,2-6,2
202100 Electricitet143,6-8,4-8,5
202200 Bränsle för uppvärmning182,54,8-7,9
202300 Motorbränsle185,16,6-4,7
203000 Gödnings- och jordförbättringsmedel120,5-1,5-50,1
203100 Enkla gödningsmedel108,40,7-61,2
203200 Sammansatta gödningsmedel122,3-1,9-49,7
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL115,20,15,9
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER108,8-0,11,3
206000 DJURFODER138,10,0-16,7
206100 Oblandat foder160,40,2-26,2
206200 Foderblandningar136,9-0,1-16,0
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING117,90,25,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER136,0-0,1-0,2
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER120,80,22,6
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2)132,60,15,9
211000 MATERIAL137,60,28,0
211200 TRANSPORTMATERIEL139,70,07,7
212000 BYGGNADER125,2-0,12,5
219000 ANDRA127,70,85,0
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)132,20,0-10,6
06.11.2023

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), kvartalsförändring och årsförändring 2023Q3-2023Q3

06.02.2023

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), och årsförändring 2022-2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna