Finlands officiella statistik

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 3,7 procent från året innan
15.8.2019
Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 3,7 procent under andra kvartalet 2019 jämfört med året innan. Priserna på varor och tjänster inom produktionen steg med 4,3 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 2,3 procent.

Nästa offentliggörande:
15.11.2019

Beskrivning: Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats
15.5.2018
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html