Ämnen
Samhällsekonomi

Tillväxt- och lönsamhetsmätare

Tillväxt- och lönsamhetsmätare utvidgar nationalräkenskaperna och i dem uppdelas förändringarna i förädlingsvärde, output och arbetsproduktivitet i komponenter, vilket tillåter att granska orsakerna till förändringarna. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs delvis fem gånger om året och delvis en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Det har förekommit ett fel i beräkningen av kapitalinsatsen och uppgifterna om näringsgrenar på bokstavsnivå när det gäller tillväxt- och lönsamhetsmätarna. Därför har hela tidsserien uppdaterats.
Läs mer om korrigeringen

Publikationer

meddelande | Tillväxt- och lönsamhetsmätare 2022, preliminär
meddelande | Tillväxt- och lönsamhetsmätare 2021, reviderade uppgifter
meddelande | Tillväxt- och lönsamhetsmätare 2020, preliminär
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marja Sauli
överaktuarie
029 551 3797
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna