Lönsamhetsundersökningar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Arbetsproduktiviteten ökade inte nämnvärt år 2019
10.9.2020
Arbetsproduktiviteten, som beräknats på basis av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, ökade i Finland med 0,1 procent år 2019. Då volymen av förädlingsvärdet ökade med 1,3 procent och antalet arbetade timmar med 1,2 procent, kunde alltså en arbetstimme bara ge en aning mer förädlingsvärde än tidigare.

Beskrivning: Kännetecknande för den ekonomiska tillväxten i Finland, särskilt efter andra världskriget, har varit lönsamhetsökningens stora betydelse. Ändringen av lönsamheten är den del av outputökningen som inte förklaras genom ändring av användningen av input eller ersättning av input. Den sammanlagda produktiviteten beskriver den tekniska utvecklingen och effektivitetsökningen samt effekten av en förbättrad kvalitet på input, av en bättre arbetsledning, logistik och organisation.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsproduktivitet, förädlingsvärde, kapitalstock, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktivitet, samhällsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över lönsamhetsundersökningar revideras
10.9.2021
Statistiken över lönsamhetsundersökningar håller på att revideras.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/index_sv.html