Ämnen
Befolkning och samhälle

Utsökningsärenden

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utsökningsärenden innehåller uppgifter om utsökningsärenden i utsökningsdistrikten och om utsökningsgäldenärer i anslutning till utsökningsärenden. Uppgifterna fås från Justitieministeriet och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Utsökningsgäldenärer efter landskap och år

Antal gäldenär efter anhängig och typ av gäldenär 2008-2022,

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Laura Lipasti
överaktuarie
029 551 3041
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna