Finlands officiella statistik

Utsökningsärenden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalt 258 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2019
9.4.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet utsökningsgäldenärer i slutet av år 2019 15 procent färre än under motsvarande tidpunkt året innan. I slutet av år 2019 var antalet utsökningsgäldenärer totalt ungefär 258 000 och deras utsökningsskuld var sammanlagt 5,6 miljarder euro. Under hela år 2019 var antalet utsökningsgäldenärer sammanlagt 561 800 och av dem upphörde 303 800 gäldenärers utsökningsärenden att vara anhängiga före utgången av år 2019.

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena. Med utsökningsärenden avses de utsökningsärenden som varit anhängiga eller som upphört i utsökningsdistrikten under kalenderåret. Ett utsökningsärende klassificeras som oavslutat eller avslutat beroende på om ärendet fortfarande är anhängigt efter kalenderårets utgång. Den sökande i ett utsökningsärende kan var en fysisk eller en juridisk person. Utsökningsgäldenären kan likaså vara en fysisk eller en juridisk person.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skulder, utsökning, utsökningsgäldenär.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/index_sv.html