Ämnen
Befolkning och samhälle

Befolkningsstruktur

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver personer som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om bl.a. personens bostadsort, kön, ålder, civilstånd, språk, medborgarskap och födelseland. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 548 241 i slutet av år 2021. Folkmängden ökade med 14 448 personer under år 2021. Den relativa ökningen av folkmängden var 0,3 procent. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som m…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markus Rapo
överaktuarie
029 551 3238

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna