Ämnen
Befolkning och samhälle

Befolkningsstruktur

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver personer som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om bl.a. personens bostadsort, kön, ålder, civilstånd, språk, medborgarskap och födelseland. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

databasoffentliggörande | Befolkningsstruktur 2021, tätorter
databasoffentliggörande | Befolkningsstruktur 2000-2021, stads- och landsbygdsområden

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markus Rapo
överaktuarie
029 551 3238

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna