Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Redan hälften av Finlands befolkning med utländsk bakgrund bor i huvudstadsregionen
29.5.2020
Enligt Statistikcentralen bodde 423 494 personer med utländsk bakgrund i Finland i slutet av år 2019. Av dem bodde 209 108, dvs. hälften, i huvudstadsregionen. Av de största grupperna med utländsk bakgrund är koncentrationen till huvudstadsregionen starkast bland dem med somalisk bakgrund, 79 procent, och indisk bakgrund, 70 procent.

Nästa offentliggörande:
23.10.2020

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html