Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Barnlöshet blir vanligare bland personer med lägst utbildningsnivå
22.11.2019
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen hade 18,8 procent av kvinnor i åldern 45 - 49 år som var bosatta i Finland år 2018 och talade ett inhemskt språk som modersmål inga barn. Bland kvinnor som hade utbildning på grundnivå var 22,5 procent utan barn, bland dem som hade examen på mellannivå 18,7 procent och bland dem som hade examen på högre nivå 18,3 procent. På tio år har andelen utan barn bland dem som har examen på mellannivå stigit med 3,6 procentenheter och bland dem som har examen på grundnivå med 3,0 procentenheter.

Nästa offentliggörande:
24.3.2020

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html