Ämnen
Befolkning och samhälle

Förhandsuppgifter om befolkningen

Finlands officiella statistik (FOS)
Förhandsuppgifterna om befolkningen beskriver befolkningsförändringar och befolkningsstrukturen. Uppgifter om befolkningsförändringar kan erhållas bl.a. om levande födda och döda i Finland, flyttningsrörelsen samt ändringar i civilstånd. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 565 519 i slutet av december 2022. Folkmängden i Finland ökade under år 2022 med 17 278 personer. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandringar översteg antalet utvandringar med 34 780 personer. Antalet födda var 17 953 färre än antalet döda.

Läs mer

översikt | Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, december och 4:e kvartalet, översikt
databasoffentliggörande | Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, december
databasoffentliggörande | Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, 4:e kvartalet
meddelande | Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, november

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
26.01.2023

Folkökningen månadsvis

Linjediagrammet visar den naturliga folkökningen, nettoinvandringen och den totala befolkningsförändringen.
Hoppa över tabellen
2020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M082020M092020M102020M112020M122021M012021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M01*2022M02*2022M03*2022M04*2022M05*2022M06*2022M07*2022M08*2022M09*2022M10*2022M11*2022M12*
Naturlig folkökning-783-887-984-1 111-744-498-149-173-553-738-1 013-1 392-1 060-568-355-448-565-59-357-328-366-1 001-1 112-1 846-1 828-1 626-1 884-1 922-1 250-622-789-965-1 133-1 568-1 870-2 496
Nettomigration1 6171 4831 4459739041 1801 9291 4821 3452 1631 6481 6451 7421 6671 9871 6031 8401 9292 2962 4162 0812 1581 7881 3982 1331 9622 3982 2222 7902 8122 8644 3234 1783 2813 4082 409
Den totala förändringen834596461-1381606821 7801 3097921 425635-356821 0991 6321 1551 2751 8701 9392 0881 7151 157676-8401 7363365223011 5952 2082 0953 4353 0731 7151 192-930

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Toivola
överaktuarie
029 551 3355
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna