Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nedgången i fruktsamhetstalet fortsätter
23.1.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 527 573 i slutet av året. Folkmängden i Finland ökade under år 2019 med 7 568 personer. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandringar översteg antalet utvandringar med 17 903 personer. Antalet födda var 7 962 färre än antalet döda. Det preliminära summerade fruktsamhetstalet var för sin del det lägsta i hela mätningshistorien, dvs. 1,35.

Nästa offentliggörande:
25.2.2020

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen flyttas fram
19.9.2018
Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen för augusti 2018 flyttas fram till 25.9.2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html