Ämnen
Samhällsekonomi

Skatter och avgifter av skattenatur

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skatter och avgifter av skattenatur är en del av nationalräkenskaperna och innehåller uppgifter om skatter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna samlat in, obligatoriska socialskyddsavgifter och avgifter av skattenatur som samlats in till EU. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 8,7 procent år 2021. En del av ökningen beror på att siffrorna för jämförelseåret 2020 blev mindre än vanligt på grund av coronapandemin. Utfallet uppgick till totalt 108,3 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,9 procentenheter…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Reija Haapanen
överaktuarie
029 551 3592

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna