Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Skatter och avgifter av skattenatur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Skatteutfallet ökade med 8,7 procent år 2021
15.3.2022
Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 8,7 procent år 2021. En del av ökningen beror på att siffrorna för jämförelseåret 2020 blev mindre än vanligt på grund av coronapandemin. Utfallet uppgick till totalt 108,3 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,9 procentenheter från året innan till 42,8 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2021.

Beskrivning: Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär. Dessutom ingår de avgifter av skattenatur som uppbärs i Finland för Europeiska unionen. Det mest använda nyckeltalet i statistiken är skattesats, där skatteutfallet av alla obligatoriska avgifter av skattenatur ställs i relation till bruttonationalprodukten. Skattesatsen är en av de vanligaste mätarna av den offentliga sektorns storlek i internationella jämförelser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, miljöskatter, offentlig ekonomi, skatteintäkter, skattekvot, socialskyddsavgifter, statens inkomster, statsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas
15.3.2019
Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas i samband med nästa publicering (20.9.2019).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/index_sv.html