Ämnen
Utbildning och forskningBefolkning och samhälle

Befolkningens utbildningsstruktur

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens examensregister och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Fram till slutet av år 2020 hade 3 469 000 personer, dvs. 74 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Femtio år tidigare hade 880 000 personer avlagt examen, dvs. 25 procent av befolkningen.

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna