Ämnen
Utbildning och forskningBefolkning och samhälle

Högst utbildade år 2021 var 45–49-åringarna

meddelande | Befolkningens utbildningsstruktur 2021

Enligt Statistikcentralen hade 3 502 000 personer avlagt examen efter grundnivå år 2021. Sammanlagt 1 551 200 personer hade avlagt examen på högre nivå, vilket är en tredjedel av befolkningen som fyllt 15 år.

Viktiga punkter

 • Högst utbildade var 45–49-åringarna, dvs. de som är födda åren 1972–1976. De har varit den högst utbildade åldersklassen sedan år 2007.
 • Av 45–49-åringarna hade 47 % avlagt examen på högre nivå, av kvinnorna 57 % och av männen 38 %.
 • Antalet 20–24-åringar som avlagt examen enbart på grundnivå var 54 000, dvs. 18 % av åldersgruppen. Av kvinnorna hade 15 % och av männen 20 % inte avlagt examen efter grundnivå eller så saknades uppgift om examen.
 • Den högst utbildade befolkningen bodde i Nyland och hade utbildat sig 4,3 år efter grundnivån.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Område
 • Utbildningsområde
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
 • Utbildningsnivå
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Område
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Witting
överaktuarie
029 551 3032
Ansvarig avdelningschef