Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Fritidsdeltagande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fritidsdeltagande beskriver befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang och utvecklingen av dessa. Dessutom finns information om förhållandet mellan arbete och fritid samt om sociala relationer. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur olika register och offentliggörs ungefär vart tionde år.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Riitta Hanifi
forskare
029 551 2946
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna