Ämnen
Miljö och naturSamhällsekonomi

Miljösubventioner

Statistiken över miljösubventioner beskriver allokeringen av miljösubventioner och andra inkomstöverföringar som finska staten och utlandet betalar samt beloppen efter sektor och näringsgren. Stöden klassificeras enligt åtgärder som beskriver förorening av miljön och sparande av naturresurser.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Miljösubventioner som betalas av staten till hemlandet

584miljoner euro
2021
Miljösubventioner
Uppdaterad: 2023-09-21

Miljösubventioner som betalas utomlands av staten

69miljoner euro
2021
Miljösubventioner
Uppdaterad: 2023-09-21

EU:s miljösubventioner betalas till Finland

183miljoner euro
2021
Miljösubventioner
Uppdaterad: 2023-09-21

Publikationer

meddelande | Miljösubventioner 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Miljösubventioner som betalats till Finland, efter sektor, utbetalare av subventionen och miljöfunktion 2014–2021

Miljösubventioner som betalats till Finland, efter näringsgren (TOL 2008), utbetalare av subventionen och miljöfunktion 2014–2021

Miljösubventioner som betalats av Finland, efter sektor och miljöfunktion 2014–2021

Miljösubventioner som betalats av Finland för miljövård, efter miljöfunktion och sektor 2014–2021

Miljösubventioner som betalats av Finland för förvaltning av användning av naturresurser, efter miljöfunktion och sektor 2014–2021

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna