Rahapelikysely 2017

Rahapelikysely 2017

Mitä tutkitaan?

Pelaatko itse rahapelejä tai tunnetko jonkun, joka pelaa? Millaisia seurauksia rahapelaamisella voi mielestäsi olla? Entä mitä mieltä olet rahapelien markkinoinnista Suomessa?

 

Vuoden 2017 alussa suomalaiset rahapeliyhtiöt RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto Oy yhdistettiin yhdeksi Veikkaus Oy -nimiseksi yhtiöksi. Tällä tutkimuksella halutaan arvioida rahapelaamista, peliyhtiöiden markkinointia ja rahapelihaittoja kolmen peliyhtiön yhdistyttyä. Tarkoituksena on selvittää, onko yhdistymisellä joitakin mahdollisia seurauksia, ja jos on, millaisia ne ovat.

Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Tiedot kerää Tilastokeskus. Tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen tutkijoiden ja Helsingin Peliklinikan kanssa.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkko- ja postikyselyllä vuoden 2018 alussa. Kysely lähetetään noin 4 600 henkilölle, jotka vastasivat vuosi sitten tutkimukseen Uudenmaan, Kymenlaakson ja Pirkanmaan alueella.

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimusaineistosta poistetaan yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot ennen kuin se luovutetaan tutkijoille tutkimuskäyttöön. Tutkimustulokset raportoidaan siten, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valituille henkilöille lähetetään postissa saatekirje, jossa on linkki lomakkeelle ja henkilökohtaiset tunnukset kirjautumista varten. Internetissä täytettävän lomakkeen rinnalla vastaaminen on mahdollista myös paperilomakkeella.

Täytetty lomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Kirjaudu sisään internetlomakkeelle: www.stat.fi/tup/rahapelit VASTAAMINEN KYSELYYN ON PÄÄTTYNYT

Materiaalit

Saatekirje

Rekisteriseloste

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):
erikoistutkija Anne Salonen, puh. 029 524 8125, anne.salonen@thl.fi

www.thl.fi/rahapelikysely

Tilastokeskus, tiedonhankinta:

yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 029 551 2519, markku.nieminen@stat.fi
tutkija Niina Sarén, puh. 029 551 3332, niina.saren@stat.fi

 

Onko rahapelaaminen sinulle ongelma?

Auttava puhelin Peluuri palvelee maksutta numerossa 0800 100 101 (ark. klo 12-18)