Julkaistu: 12.5.2021

Myytävien vanhojen asuntojen markkinointiajat lyhenivät ja vuokra-asuntojen ilmoitusmäärät kasvoivat alkuvuonna

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli maaliskuussa noin 13 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 - 2021Q1

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä myynti-ilmoitusten määrät kääntyivät joulukuun jälkeen nousuun muissa suurissa kaupungeissa paitsi Tampereella.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 - 2021Q1

Vanhojen asuntojen markkinointiajat lyhenivät suurissa kaupungeissa edellisvuodesta

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli maaliskuussa noin 30 päivää Helsingissä ja Espoossa. Turussa, Tampereella ja Vantaalla markkinointiaika oli keskimäärin noin 40 päivää. Oulussa markkinointiaika oli 60 päivää, mikä on 28 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurista kaupungeista vanhojen asuntojen markkinointiajat lyhenivät eniten Espoossa, 31 prosenttia edellisvuodesta. Helsingissä markkinointiajat lyhenivät 23 prosenttia ja Vantaalla 10 prosenttia. Turussa ja Tampereella ne lyhentyivät 19 prosenttia.

Suurimmista kaupungeista ja maakuntakeskuksista markkinointiajat olivat maaliskuussa pisimmät Kouvolassa ja Porissa. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Maakunnittain tarkasteltuna markkinointiajat olivat pisimmät Etelä-Karjalassa ja Satakunnassa ja lyhyimmät Uudellamaalla.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, maaliskuu 2021

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli maaliskuussa suurin Raumalla (31 %). Toiseksi suurin osuus oli Kotkassa (28 %). Maakunnista yli vuoden ajan myynnissä olleiden osuudet olivat suurimmat Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Pääkaupunkiseudulla osuus oli 3,3 prosenttia.

Vuokrailmoitusten määrä jatkoi kasvuaan suurissa kaupungeissa

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa maaliskuussa 34 598, mikä on 32 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä vuokrailmoitusten määrät ovat kasvaneet muissa suurissa kaupungeissa paitsi Tampereella, jossa määrät ovat pysyneet samoina tammi-maaliskuun ajan.

Kuvio 4. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2021Q1

Maaliskuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Vaasassa, Tampereella ja Turussa. Markkinointiajat olivat pisimmät Porissa, Jyväskylässä ja Lahdessa.

Kuvio 5. Kerrostaloasuntojen markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, maaliskuu 2021

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut yli 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Vuorio, yliaktuaari Elina Peltoniemi
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot