Julkaistu: 12.2.2020

Vuonna 2019 tieliikenteessä tapahtui yli 13 000 riistaonnettomuutta

Manner-Suomen tieliikenteessä sattui vuonna 2019 yli 13 000 riistaonnettomuutta. Vaarallisinta aikaa riistaonnettomuuksien osalta oli marraskuu, jolloin kirjattiin kaikkiaan 2 238 riistaonnettomuutta. Se on noin kuudesosa kaikista tapauksista. Näissä tieliikenteen onnettomuuksissa on ollut mukana valkohäntäpeuroja, metsäkauriita, hirviä, metsäpeuroja, villisikoja ja kuusipeuroja.

Kuvio 1. Riistaonnettomuudet kuukausittain vuosina 2017-2019

Kaikkiaan vuonna 2019 kirjattiin 13 433 tieliikenteen riistaonnettomuutta. Syksyn kuukausien lisäksi onnettomuuksia tapahtui paljon touko-kesäkuussa. Vuoden 2019 toukokuussa sattui 1 450 onnettomuutta. Kaikkein vähiten onnettomuuksia kirjattiin helmi-maaliskuussa. Maaliskuussakin tieliikenteessä tapahtui kuitenkin lähes 400 riistaonnettomuutta.

Alueellisesti tarkastellen suurin osa riistaonnettomuuksista vuonna 2019 tapahtui Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Näissä maakunnissa tapahtui yli puolet kaikista riistaonnettomuuksista. Myös Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä tapahtui paljon onnettomuuksia, lähes 20 prosenttia koko maan vahingoista. Suurin kasvu onnettomuuksien määrässä oli Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Laskua puolestaan oli eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa.

Kuvio 2. Riistaonnettomuudet maakunnittain vuosina 2017-2019

Suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui valkohäntäpeurojen ja ajoneuvojen törmäyksissä. Toiseksi eniten kolareissa oli metsäkauriita. Eniten vuonna 2019 kasvoivat metsäkaurisonnettomuudet. Ne lisääntyivät erityisesti toukokuussa ja lokakuussa. Metsäkaurisonnettomuuksia tapahtui 740 kappaletta enemmän vuoteen 2018 verrattuna. Valkohäntäpeuraonnettomuuksien määrä kasvoi yli 250:llä onnettomuudella ja hirvien kanssa kolaroitiin 53 kertaa enemmän kuin vuonna 2018. Metsäpeura-, villisika- ja kuusipeurakolareita tapahtui vuonna 2019 yhteensä 125 kappaletta ja niiden osuus kaikista onnettomuuksista oli hyvin pieni.

Kuvio 3. Metsäkaurisonnettomuudet vuosina 2018-2019

 

Lisätietoja: yliaktuaari Matti Kokkonen, p. 029 551 3770

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Taulukot