Julkaistu: 9.2.2023

Vuonna 2022 tapahtui tieliikenteessä 13 758 riistaonnettomuutta

Korjattu 14.2.2023. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Manner-Suomen tieliikenteessä sattui vuonna 2022 kaikkiaan 13 758 riistaonnettomuutta. Onnettomuuksien määrä väheni vuoteen 2021 verrattuna hiukan. Onnettomuuksia tapahtu 195 kappaletta edellisvuotta vähemmän. Vaarallisinta aikaa riistaonnettomuuksien osalta oli marraskuu, jolloin kirjattiin kaikkiaan 2 275 riistaonnettomuutta. Se on noin kuudesosa kaikista tapauksista. Näissä tieliikenteen onnettomuuksissa on ollut mukana valkohäntäpeuroja, metsäkauriita, hirviä, metsäpeuroja, villisikoja ja kuusipeuroja.

Kuvio 1. Riistaonnettomuudet kuukausittain vuosina 2020-2022

Pylväskuvio riistaonnettomuuksien määrästä kuukausittain vuosina 2020 – 2022. Loka- ja marraskuun aikana on tapahtunut näinä vuosina eniten riistaonnettomuuksia. Marraskuiden aikana yli 2000 kappaletta vuosittain ja lokakuiden aikana lähes 2000 vuosittain. Vähiten onnettomuuksia on tapahtunut helmi- ja maaliskuiden aikana.

 

Kaikkiaan vuonna 2022 kirjattiin 13 758 tieliikenteen riistaonnettomuutta. Syksyn kuukausien lisäksi onnettomuuksia tapahtui paljon touko-kesäkuussa. Vuoden 2022 toukokuussa sattui 1 325 onnettomuutta. Kaikkein vähiten onnettomuuksia kirjattiin helmi-maaliskuussa. Maaliskuussakin tieliikenteessä tapahtui kuitenkin noin 350 riistaonnettomuutta.

Alueellisesti tarkastellen suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui vuonna 2022 Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Näissä kahdessa maakunnassa tapahtui lähes puolet kaikista riistaonnettomuuksista. Myös Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä tapahtui paljon onnettomuuksia, lähes kolmannes koko maan riistaonnettomuuksista. Riistaonnettomuuksien määrä lisääntyi eniten Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä. Onnettomuuksien määrä väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa.

Kuvio 2. Riistaonnettomuudet maakunnittain vuosina 2020-2022

Pylväskuvio riistaonnettomuuksien määrästä maakunnittain vuosina 2020 – 2022. Riistaonnettomuuksia on tapahtunut eniten eteläisessä Suomessa etenkin Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. Riistaonnettomuuksien määrä on lisääntynyt vuosittain Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomessa tapahtui vuonna 2022 yli 3500 riistaonnettomuutta.

Suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui valkohäntäpeurojen ja ajoneuvojen törmäyksissä. Valkohäntäpeurojen kanssa tapahtui noin puolet kaikista riistaonnettomuuksista, 6 490 onnettomuutta. Toiseksi eniten kolaroitiin metsäkauriiden kanssa, 5 615 kertaa. Hirvikolareita tapahtui vuonna 2022 yhteensä 1 509 kappaletta.  Eniten vuonna 2022 kasvoivat metsäkaurisonnettomuudet, joita tapahtui 78 kappaletta enemmän vuoteen 2021 verrattuna. Eniten vähenivät hirvionnettomuudet, joita tapahtui 171 vähemmän ja valkohäntäpeuraonnettomuudet, joita tapahtui 117 vähemmän kuin vuonna 2021. Metsäpeura-, villisika- ja kuusipeurakolareita tapahtui yhteensä 144 kappaletta ja niiden osuus kaikista onnettomuuksista oli pieni.

Lisätietoja: yliaktuaari Matti Kokkonen, p. 029 551 3770

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot