Julkaistu: 8.3.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 028 euroa tammikuussa 2023

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan tammikuussa 2023 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 028 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 137 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 208 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2021–2023

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2021-2023. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Tammikuussa 2023 mediaani oli 3 028 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 2 967 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 053 euroa tammikuussa 2023, mikä oli 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 2,2 %. Miesten mediaanitulo kasvoi 2,2 % 3 365 euroon ja naisten nousi 2,2 % 2 832 euroon tammikuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 2,3 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 2,2 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli tammikuussa noin 2 383 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 250 000, palkkiotulonsaajia 47 600 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 85 200. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot