Julkaistu: 8.3.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 968 euroa tammikuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan tammikuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 968 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 084 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 100 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019–2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 2 995 euroa tammikuussa 2022, mikä oli 2,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 4,3 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 2,5 prosenttia 3 294 euroon ja naisten nousi 2,5 prosenttia 2 771 euroon tammikuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 4,5 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 4,1 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli tammikuussa noin 2 334 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 198 000, palkkiotulonsaajia 54 000 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 81 600. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Miisa Andersin 029 551 3744, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot