Lomakkeiden testaus ja kehittäminen

Lomakkeiden testauksen ja kehittämisen tehtävänä on auttaa tilastoja suunnittelemaan parempia kysymyksiä tiedonkeruulomakkeille. Hyvä kysymys on relevantti eli mittaa sitä mitä sen on tarkoituskin mitata.

Hyvät kysymykset lisäävät tilastojen sisäistä laatua. Tarkoitamme sisäisellä laadulla tilastoaineistojen sisällöllistä relevanssia, vertailtavuutta ja tulkittavuutta. Lomakkeen ja tiedonkeruun huolellisella suunnittelulla tehdään kysymykset vastaajalle ymmärrettäväksi ja vastaaminen mahdollisimman vaivattomaksi. Myös aineistojen jälkikäsittelytarve vähenee.

Lomakkeiden testaus ja kehittäminen -tiimi tarjoaa seuraavia palveluja tiedonkeruun laadun arvioimiseksi:

  • käsitteiden, luokitusten ja tiedonkeruulomakkeiden ja -menetelmien tutkimusta ja testausta
  • koulutusta ja konsultointia
  • julkaisuja

Arvioimme tutkimuslomakkeeseen vastaamista laadullisin menetelmin. Yleisimmät menetelmämme ovat:

  • fokusryhmähaastattelu
  • asiantuntijaraati
  • kognitiiviset haastattelut
  • haastatteluvuorovaikutuksen koodaus

Teemme laadun arviointia sekä tiedonkeruun suunnitteluvaiheessa että keruuvaiheessa. Käytössämme on ryhmähaastattelutila ja tekniset välineet keskusteluiden ja haastatteluiden nauhoittamiseen. Seuraamme alan kansainvälistä kehitystä ja kehitämme käyttöömme uusia menetelmiä.

Tarjoamme tilauksesta tiedonkeruun sisäisen laadun kehittämisen konsultointia ja koulutusta. Tutkimustemme tuloksia ja kansainvälistä tietoa on julkaistu Tilastokeskuksen julkaisuissa (mm. Hyvinvointikatsaus). Nykyisin artikkeleita julkaistaan Tilastokeskuksen Tieto&trendit-sivustolla.

Päivitetty 4.10.2018