Aineistokuvaukset

Tilastokeskuksen laajat aineistot mahdollistavat tietojen monipuolisen tutkimuskäytön. Tutkijapalvelut tarjoaa valmisaineistoja ja räätälöityjä aineistoja. Aineistoja on saatavilla monipuolisesti sekä yritys- että henkilötietokannoista. Yksikkötason aineistojen saamiseksi tutkimustarkoituksiin tarvitaan käyttölupa. Käyttöluvan hankkimisen lisäksi on hyvä tutustua miten aineiston hakuprosessi etenee. Kaikissa aineistoja koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyden Tutkijapalveluihin sähköpostitse tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi. Voit myös jättää sähköpostilla soittopyynnön, jossa kerrot yhteystietosi ja mitä soittopyyntösi koskee.

Valmiit tutkimusaineistot

Valmisaineistojen kuvaukset löytyvät TAIKA-tutkimusaineistokatalogista, joka esittelee tutkimuskäyttöön tarkoitettuja yksikkötason aineistoja. Valmiiksi muodostetut tutkimusaineistot tarjoavat monipuolisen tietopohjan suomalaisen yritystoiminnan piirteiden ja kehityksen tutkimiseen sekä henkilövalmisaineistoihin.

Tutkijapalvelut on koonnut valmiita tutkimusaineistoja, joita voidaan soveltaa useissa eri tutkimusteemoissa. Valmisaineistojen hakuprosessi on sujuvaa, ja aineistoihin on mahdollista liittää myös räätälöityjä tietoja Tilastokeskuksen tietovarastosta tutkijan tarpeiden mukaan. Käytettävissä on myös eräitä toimialakohtaisia tiedostoja, esimerkiksi tuottajahinnat ja OECD:n STAN-tietokanta, sekä toimiala- ja kuntaliitosavaimia. Valmisaineistot ovat käytettävissä pääasiassa FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kautta.

Tutkijapalvelut lopettaa FLEED-valmisaineistokokonaisuuden päivitykset

Viimeisin FLEED-aineistovuosi tulee olemaan tilastovuosi 2016. Käytännössä tämä tarkoittaa, että FLEED-valmisaineistokokonaisuus päivitetään viimeisen kerran vuoden 2018 lopulla ja julkaistaan vuoden 2019 alussa. Lisätietoa löydät tiedotteesta. FLEED-valmisaineistokokonaisuus korvataan FOLK-moduuleilla. FLEED- ja FOLK -aineistojen vastaavuuden tarkastelua varten Tutkijapalvelut on julkaissut FLEED-FOLK -avaintiedoston (pdf).

Räätälöitävät ja palveluaineistot

Rekisteripohjaiset henkilöitä ja asumista koskevat tilastoaineistot

Rekisteriperusteiset henkilöitä ja asumista kuvaavat tilastoaineistot tarjoavat laajat mahdollisuudet erilaisten räätälöityjen tutkimusaineistojen muodostamiseen. Tutkimusaineistoja voidaan muodostaa seuraavien aihealueiden tilastoaineistoista:

Kuolemansyytiedot

Kuolintodistusarkiston ohjeistus kuolemansyytietojen luovuttamisesta. Käyttölupien käsittely ja aineistotoimitus hoidetaan tutkijapalveluissa.

Väestöä ja elinoloja koskevat haastatteluaineistot

Keskeisistä väestöä ja elinoloja kuvaavista haastatteluaineistoista on muokattu palveluaineistoja, joita Tilastokeskus tarjoaa tutkimuskäyttöön. Lisätietoja näistä palveluaineistoista saa kunkin haastattelututkimuksen omalta sivulta.

Tutustu myös muihin Tilastokeskuksen yritysaineistoihin: