Tilastokeskuksen arkisto

Tilastokeskuksen arkistoaineisto koostuu Tilastokeskuksen ja sen edeltäjien tuottamista tilastojen alkuperäisaineistoista ja julkaisemattomista tauluaineistoista sekä Tilastokeskuksen hallinnollisista asiakirjoista ja eräistä komitea- ja yksityisarkistoista. Aineistot ovat paperi- tai mikrofilmimuotoisia. Arkisto on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tilastokeskuksen arkistotoimen tarkoituksena on turvata aineiston säilyminen ja pitää se käytettävänä tutkimusta ja tietopalvelua varten. Arkistoon siirrettyä aineistoa voit tutkia Tilastokeskuksen arkiston tutkijatilassa, joka sijaitsee Tilastokirjaston yhteydessä. Aineistoista on mahdollista ottaa paperikopioita. Muun esimerkiksi Tilastokeskuksen verkkopalvelussa julkaistun tilastoaineiston käytöstä tai maksullisesti tuotettavien yksikkötason tutkimusaineistojen käytöstä ja hinnoista löydät tietoja Tilastot-sivuilta ja Tilastokeskuksen tutkimuspalvelujen sivuilta.

Hallinnollisten asioiden käsittelyyn liittyvästä tietopalvelusta vastaa Tilastokeskuksen kirjaamo.

Osaan aineistoista liittyy käyttörajoituksia, esim. tilastojen perusaineistot ovat luottamuksellisia 25 vuotta ja henkilötietojen osalta 100 vuotta tai 50 vuotta henkilön kuolemasta. Tällaisen aineiston käyttäminen edellyttää lupamenettelyä. Voit tilata haluamaasi aineistoa valmiiksi tutkijatilaan joko tulemalla Tilastokeskukseen, soittamalla tai sähköpostitse tilastoarkisto@tilastokeskus.fi.

Tilastokeskus on siirtänyt 40 vuotta vanhemman pysyvästi säilytettävän asiakirja-aineistonsa pääsääntöisesti Kansallisarkistoon. Aineistoja voi tiedustella Kansallisarkiston tietopalvelusta. Kansallisarkistoon luovutettujen aineistojen tiedot löytyvät myös Kansallisarkiston Vakka-tietokannasta.

Tilastokeskuksen vanhoista tilastoaineistoista löydät lisätietoa Historiallisen tilastotiedon oppaasta. 

 

Koronatilanteen vuoksi palvelemme kävijäasiakkaita 17.8.2020 alkaen sopimuksen mukaan. Palvelemme puhelimitse p. 029- 551 2220 tai sähköpostitse tilastoarkisto@tilastokeskus.fi. 

Päivitetty 25.8.2020