Vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit laskea elinkustannusindeksiin sidotun vuokran muutoksen. Ohje sopii myös muiden sellaisten muutosten laskemiseen, jotka on sidottu johonkin indeksilukuun. 

Laskemiseen tarvittavat indeksiluvut

Jotta voit laskea vuokran muutoksen, tarvitset kaksi indeksilukua: 

  1. Sopimuksen tekohetkellä tiedossa ollut indeksipisteluku
    (myöhemmin: vanha pisteluku).
  2. Tarkistushetken voimassa oleva indeksipisteluku
    (myöhemmin: uusi pisteluku).

Jos sopimuksesi on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100), saat kuukausittaiset indeksiluvut seuraavasta taulukosta: Elinkustannusindeksi 1951:10=100.

Laskukaava

uusi pisteluku / vanha pisteluku * alkuperäinen vuokra
= uusi vuokra

Jaa tarkistushetken indeksipisteluku (uusi pisteluku) vuokrasopimuksen solmimishetkellä tiedossa olleella indeksipisteluvulla (vanha pisteluku) ja kerro saadulla kertoimella alkuperäinen vuokra.

Voit käyttää samaa laskukaavaa myös muiden indeksiin sidottujen sopimussummien tarkistamiseen. Käytä silloin sopimuksessasi mainitun indeksin pistelukuja.

Esimerkki

Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.4.2018. Alkuperäinen vuokrasumma on 600 euroa. Sopimuksessa asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Vuokra on sovittu tarkistettavaksi vuosittain.

Vuokraa tarkistettiin ensimmäisen kerran 1.4.2019 eli vuosi sopimuksen solmimisen jälkeen. Sekä sopimushetkellä että tarkistushetkellä tuorein elinkustannusindeksipisteluku oli helmikuun luku. 

indeksiluvun ajankohta indeksipisteluku
helmikuu 2018 1935
helmikuu 2019 1959

Uusi vuokrasumma saatiin seuraavalla laskulla:

uusi pisteluku / vanha pisteluku * alkuperäinen vuokra
=  1959 / 1935 * 600 € = 607,44 € 

Kun vuokraa tarkistetaan myöhempinä vuosina, tarkistushetken pistelukua verrataan aina sopimushetken pistelukuun ja muutoksen laskemisessa käytetään alkuperäistä vuokraa. Niinpä vuonna 2022 vuokrankorotuksessa käytettiin seuraavia pistelukuja: 

indeksiluvun ajankohta indeksipisteluku
helmikuu 2018 1935
helmikuu 2022 2084

Huhtikuussa 2022 laskettava vuokrankorotus saatiin seuraavalla laskulla: 

uusi pisteluku / vanha pisteluku * alkuperäinen vuokra
= 2084 / 1935 * 600 € = 646,20 € 

Jos alkuperäinen vuokrasumma on markkamääräinen

Jos alkuperäinen vuokrasumma sopimuksessa on markkamääräinen, muunna ennen laskemista alkuperäinen markkamääräinen vuokra euroiksi muuntokertoimella 5,94573:

alkuperäinen vuokra (mk) / 5,94573 = alkuperäinen vuokra (€)

Laske sen jälkeen korotus seuraavasti:

uusi pisteluku / vanha pisteluku * alkuperäinen vuokra (€)

Rahanarvonkerroin

Rahanarvonkerroin vuosille 1860–2022 on ladattavissa Excel-tiedostona kuluttajahintaindeksin sivuilta.

Päivitetty 26.4.2023