Tiedote 19.10.2009

Pirkko Aulin-Ahmavaara ja Hanna-Leena Männistö palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2009 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty filosofian tohtori, dosentti Pirkko Aulin-Ahmavaaralle ja kauppatieteiden maisteri Hanna-Leena Männistölle.

Filosofian tohtori Pirkko Aulin-Ahmavaara on kansainvälisesti ansioitunut tutkija erityisesti tuottavuuden kehityksen, inhimillisen pääoman ja panos-tuotos-tutkimuksen alueella. Hänen kirjoittamiaan artikkeleita on julkaistu lukuisissa kansainvälisissä julkaisuissa. Hän on sekä Review of Income and Wealth -aikakauskirjan että Economic Systems Research -aikakauskirjan toimitusneuvoston jäsen. Aulin-Ahmavaara toimi aktiivisesti EU KLEMS -tuottavuusprojektissa kansainvälisesti vertailukelpoisen tuottavuustietokannan luomiseksi. Hän on myös kirjoituksillaan ja opetuksellaan edistänyt kansantalouden tilinpidon tunnettuutta.

Aulin-Ahmavaara on työskennellyt ILO:ssa Genevessä, työministeriössä muun muassa tilastojohtajana sekä Tilastokeskuksessa. Hän on väitellyt tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna 1987. Aulin-Ahmavaara on Helsingin yliopiston kansantaloustieteen dosentti.

Kauppatieteiden maisteri Hanna-Leena Männistö on työurallaan ollut keskeisissä tehtävissä Suomen Pankin kokonaistaloudellisten ennustemallien kehittämisessä. Hän on antanut merkittävän työpanoksen kokonaistaloudellisten mallien hyödyntämisessä ennustetyössä. Työssään hän on tukeutunut kansantalouden tilinpitoon. Männistö on kirjoittanut useita mallidokumentteja, artikkeleita ja talouskatsauksia.

Mitalit luovutetaan Pirkko Aulin-Ahmavaaralle ja Hanna-Leena Männistölle Taloustieteellisen Yhdistyksen kokouksessa maanantaina 19. lokakuuta 2009 klo 17.00 Säätytalolla, Snellmaninkatu 9 - 11.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja:
Tilastojohtaja Ari Tyrkkö, Tilastokeskus, (09) 1734 3261, sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi