Pressmeddelande 22.10.2010

Utnämningar vid Statistikcentralen

Vid Statistikcentralen har politices magister Pasi Henriksson utnämnts till förvaltningsdirektör och magistern i samhällsvetenskaper Hannele Orjala till statistikdirektör för enheten för företagskonjunkturer.

Pasi Henriksson har utnämnts till förvaltningsdirektör för enheten för förvaltningstjänster för femårsperioden 1.12.2010–30.11.2015. Han har tidigare arbetat som förvaltningsdirektör vid Finlands miljöcentral. Enheten för förvaltningstjänster ansvarar för bl.a. den allmänna förvaltningen, arbetsgivaruppgifter, personaltjänster och juridiska tjänster, personalutveckling och ekonomiförvaltningstjänster.

Hannele Orjala har utnämnts till statistikdirektör för enheten för företagskonjunkturer för femårsperioden 1.10.2010–30.9.2015. Hon har arbetat som statistikdirektör för enheten sedan år 2005. Enheten för företagskonjunkturer producerar och utvecklar statistik, datasamlingar och tjänster om konjunkturer inom företagsverksamhet, trafik och turism. Dessutom upprätthåller enheten ett företags- och arbetsställeregister.

Förfrågningar: informatör Erja Seppänen, (09) 1734 2569, förnamn.efternamn@stat.fi


Dela