Tiedote 13.12.2012

Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta

Tilastokeskuksen julkaisema kokoomateos rakentamisen ja asumisen tilastoista on ilmestynyt. Rakentaminen ja asuminen -vuosikirja tarjoaa tilastotietoa katsausten, taulukoiden ja kuvioiden muodossa 19 aihealueelta. Kirja sisältää myös kansainvälistä vertailua.

Vuosikirjan tiedoista suurin osa on koottu Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on myös aineistoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, Maanmittauslaitokselta, Kansaneläkelaitokselta, Suomen Pankilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Vuosikirja on saatavana myös verkkopalveluna.

Poimintoja Rakentaminen ja asuminen -vuosikirjan sisällöstä:

  • Vuonna 2011 uusia rakennuksia valmistui kaikkiaan noin 36 miljoonan kuutiometrin verran, 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuksia valmistui vuoden aikana 21 prosenttia enemmän.
  • Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2011 noin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä noin 44 miljoonan kuutiometrin verran.
  • Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2011 kaikkiaan 1,7 miljardilla eurolla. Korjauksien kustannukset kasvoivat 4 prosenttia edellisestä vuodesta.
  • Rakentamisen kustannukset nousivat vuonna 2011 noin 3,3 prosenttia edellisvuodesta, vuonna 2010 vastaava muutos oli 1,1 prosenttia.
  • Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 9,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Rakennusala työllisti 176 000 henkilöä. Rakennusalan työllisistä 23 prosenttia oli yrittäjiä ja 77 prosenttia oli palkansaajia: rakennusalalla oli selvästi enemmän yrittäjiä kuin muilla toimialoilla.
  • Rakennusyritysten liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat voimakkaasti vuonna 2011. Toimialan liikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia ja rakennusyritysten maksama palkkasumma 7,4 prosenttia edellisvuodesta.
  • Vuonna 2011 asuinhuoneistojen vuokrat nousivat keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,5 prosenttia.

Lähde: Rakentaminen ja asuminen – Vuosikirja 2012 Tilastokeskus. Hinta 75 euroa.
Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.
Vuosikirjan verkkopalvelun esittely: http://tilastokeskus.fi/rakas

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi